HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. 93 entegen staan er een paar zeer oude gesneden kasten afkomstig van het Loo en een paar majolica piëdestallen met dito vazen in; opmerkelijke artistieke stukken. De danszaalperijstil heeft een sierlijke zware kroonlijst en twee ionische kolommen links en rechts van den toegang in de galerij, en de zaal zelf waartoe witte met goud afgezette deuren toegang geven, een midden- en twee zijschepen gevormd door twee reien elk van 10 ionische kolommen; ze is afgedekt door een tongewelf met caissons en rosetten en aan beide zijden heeft ze een tribune voor orchest en personeel. Ze is van nobele afmetingen en mooie verhoudingen en zal 25' 20 M. groot zijn. In deze zaal vindt nog jaarlijks een alleraardigste kerst- feestviering plaats voor de kinderen van het Hofpersoneel, waarbij ook de ouders tegenwoordig zijn. Een kerstboom van buitengewoon groote afmeting wordt dan in het midden der zaal geplaatst, terwijl de geschenken op lange tafels achter de pilaren liggen uitgestald, en door de Koningin en den Prins eigenhandig worden uitgereikt. Ook voor andere doeleinden stond H. M. de danszaal later nu en dan af. Uit den aard der zaak bevatte de danszaal weinig meu belen voor de ramen groote marmeren vazen (grieksche) langs de zijden banken en tabouretten, aan het plafond, evenals in alle zalen, zeer groote kristallen kronen waarop bougies, die bij feesten de zalen schitterend verlichtten; ze werd later voor verschillende doeleinden gebruikt. Wanneer men nu de danszaal weder uitkomt en zich in de richting van de gothische zaal beweegt, vindt men eerst een voorvertrek van de galerij, waarin destijds ver schillende kunstwerken o. a. van Memlinck hingen. Ten tijde van Koning Willem II voerde dat vertrek den naam van „achtkantje”. De koning heeft daarin voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 105