HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. 94 de Koningin, een doorloopende schoorsteen laten maken, waarin ook boven kon gestookt worden. H. M. stookte nooit anders dan eikenblokken. Dat werk moest in één nacht gebeuren, en het kwam gereed ook. Die schoorsteen is later gemaskeerdze bevindt zich in den schuinen hoek aan de achter rechterzijde. Nu volgt de galerij die naar de gothische zaal leidt. Aan de wanden onder Willem II een collectie teekeningen, uit de Italiaansche school, schetsen van Rafael e. a. Het moet echter gezegd worden, dat de experten Roos en Brondgeest, na den dood van Z. M., met den verkoop van alle kunstgalerijen belast, aan de echtheid van die teeke ningen geen geloof hechtten, vandaar dat de opbrengst er van dan ook bleef beneden de verwachting. Die galerij heeft een eiken betimmering en dito plafond benevens radvensters met gekleurd glas en gothisch binnenwerk, van buiten beschermd door matglazenvensters aan de straatzijde. Nu staan in die galerij mooie gebeeldhouwde antieke kasten van het Loo, een bank van Willem II uit de gothische zaal enz. Een groote openslaande spitsboogdeur waarin zeer fraaie ramen van gekleurd glas voert naar de gothische zaal. In deze zaal waren de grootste schatten van de unieke particuliere verzameling des Konings langs de eikenhouten betimmering der wanden en daarboven opgehangen. De zaal is gedekt met een zeer fraaie gothische open bekap- ping van eikenhout en op de tribune was een flink kerkorgel opgesteld, welk instrument is verkocht en verplaatst eerst naar de teekenakademie en later naar de tegenwoordige groote zaal van het conservatorium op de korte Beesten markt alhier, waar het voor studieinstrument dient. Dat instrument is in 1842 gebouwd door den orgel- fabriekant J. Batz te Utrecht en bezit twee klavieren een vrij pedaal, zwelwerk en 22 trekregisters. De laatste 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 106