HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. 95 daarbij werd 16 v. 8 v. 2 V. 2 V. 8 V. 4 v. 8 v. 8 v. ió v. 16 v. 4 v. 1) De dispositie is aldus: 8 v. 4 v. 4 v. 8 v. 4 v. 8 v. Prestant Octaaf Fluit Trompet Roerfluit Holfluit Kops. man. Basson Subbas Octaaf Kops. ped. aan iedere zijde zijn later aangebracht en het pedaal vrij. Dat orgel werd behalve voor de godsdienstoefeningen, die ten paleize gehouden werden, o. a. op Oudejaars avond, bij het trouwen van Prinses Sophie, die tot dien tijd het groote huis in het Voorhout, voorbij het Departe ment van Marine, vroeger in bezit van de familie Stratenis bewoonde, bij andere gelegenheden, en geregeld iedere week bespeeld voor de bezoekers, die door Koning Willem II in zeer grooten getale tot de kunstgalerijen werden toegelaten. De godsdienstoefeningen ten paleize werden geleid door Ds. Dermout; deze voltrok ook het kerkelijk huwelijk van Prinses Sophie dat met groote praal den 8en October 1842 in de gothische zaal gevierd werd. Wanneer daarin godsdienstoefeningen gehouden werden, schoof men de groen zijden gordijnen, waarmede de „profane” schilderijen voorzien waren, dicht. Zóó die o. a. Prestant 1 Bourdon Nazard Woudfluit Gemshoorn Viola Solicet Bourdon Octaaf Calcant Ventiel De 4 bovenste ter wederzijde staan op het onder de daarop volgende 3 op het boven manuaal de laatste 4 (voor zoover sprekend1, bedienen eindelijk het pedaal. De nazard schijnt een soort mixtuur. De trede voor het zwelwerk is rechts naast het pedaal aangebracht en de crescendokast bevat het bovenwerk. Het is een fraai instrument.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 107