HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. IOI Rechts als we met het gelaat naar den Kneuterdijk staan de voormalige adjudantenvertrekken met slaapkamers voor den dienstdoenden adjudant; later geworden slaapkamer en biljartvertrek van den Prins van Oranje, die ook boven een „prinsenkamer” en andere vertrekken gebruikte. In de benedenvertrekken juist genoemd, bevindt zich tegen woordig nog eenig fraai meublement, dat intusschen geen bijzondere vermelding verdient. Rechts van de vestibule waren de particuliere vertrekken van Koning Willem II. In het eerste vertrek staan nu nog zes stoelen en een groote fauteuil, borduurwerk van Koningin Anna Paulowna. H. M. werkte zeer veel met de naald. Op die stoelen en fauteuil heeft zij verschillende onderwerpen geborduurd, historische tafereelen; een heel mooi vuurscherm met bloemstuk ook door de Koningin bewerkt, is mede nog aanwezig. In een aangrenzende zaal staat een bewonderenswaardige italiaansche mozaïektafel, geschenk van Koning Victor Emmanuel aan Koningin Sophie tijdens zij Milaan bezocht, benevens nog een mozaïek tafel met keurig bewerkt blad, een wonder van net werk en van... geduld; de mar meren tafel echter spant de kroon, de bloemen er ingelegd zijn meesterlijk. In een zaal daarnaast is een merkwaardige antieke haardplaat aangebracht uit de 17e eeuw met de wapens der Oranjes en ornament versierd. Verder gaande vinden wij nog de vroegere kleine badkamer en toiletvertrek, nu geheel en al ledig. Het slaapvertrekje van den Koning was niet veel meer dan een zoo eenvoudig mogelijk klein kabinet, aan den tuinkant. Z. M. sliep in een ijzeren veldbed dat nog op het Huisarchief wordt bewaard en de rest was in even redigheid. Hij was de eenvoud in persoon. Het vertrekje zal zoowat 4,5 X 4,5 M. groot zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 115