Na den dood van Koning Willem II, heeft de Koningin dat slaapvertrekje laten dïchtmetselen en verzegelen. Het is jarenlang gebleven zoo het was, totdat het na den dood van Anna Paulowna weder is geopend. Thans is ’t ledig. Nemen wij nu eerst een kijkje in de reeks vertrekken door Koning Willem II gebruikt die in de richting van de witte zaal leiden, waartoe zij met deuren tegenover de groote danszaal toegang geven. Eerst de nu zoogenaamde antieke zaal. Zij prijkt met schilden van het huis van Oranje op de geschilderde fries aangebracht, die er nog zijn. In een volgende salon staat in het midden de groote beroemde mahonietafel, zeld zaam van afmeting en bewerking, bedekt met een niet minder zeldzaam tafelkleed O. I. handwerk, dat de opmerk zaamheid in hooge mate verdient. In die zaal gaf Koning Willem II wel audiënties en ontving hij gasten of vorsten. Z. M. zat er ook soms in te werken. In de kamer daarnaast de „roode salon” hangt nog een zeer kostbare Murillo, Heilige familie, geschat op een ton. Een ander stuk van Gallait, Filips de Schoone op zijn doodbed, trekt eveneens de aandacht. Beide schilderijen hebben deel uitgemaakt van de voormalige wereldberoemde kunstgalerij van Willem II. In de zaal aan de tuinzijde waarin ook wel eens diners plaats vonden, hangt nu nog een portret van Koningin Sophie van Gallait er staan ook een paar fraaie beeld houwwerken een engel met Prins Maurits in de armen en een buste van de zuster van Koningin Sophie, Catharina. Nog verdient opmerkzaamheid in de nu genoemde eet kamer een fraaie Madonna van Arie Scheller enz. De benedenvertrekken zijn thans genoegzaam beschreven. Wij gaan weder naar de groote vestibule, en bestijgen den „escalier d’honneur” voerende naar de apartementen van Koningin Anna Paulowna, destijds schitterend inge- 102 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 116