HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. I03 richt en met tal van kostbaarheden prijkende. De groote trap heeft een mooie lantaarn, rondom met kolommen geconstrueerd en mooi handstukadoorwerk, o. a. een heel mooie grieksche fries. Op het portaal der groote trap, hing destijds het reeds genoemde doek voorstellende de onthuldiging van het standbeeld van Prins Willem I in het Noordeinde, door Koning Willem II. Op dat stuk komen vele uitstekend gelijkende portretten voor van leden van de hofhouding, adjudanten enz., o. a. de heeren Coehoorn, Van Karnebeek, Merkes, Van Gent, Snouckaert van Schauburg, Rijk en meer andere. De vertrekken van de Koningin aan de tuinzijde boden een heerlijk uitzicht over park en vijver, die aan den voorkant zagen uit links op het Lange Voorhout, rechts over den Kneuterdijk op begin Vijverberg, door de Ge vangenpoort tot op het Buitenhof. Die vertrekken waren aan de frontzijde verbonden door een op de bel-etage langs den schuinen hoek aangelegden overloop, met groote witte gepolijst marmeren nis en platen bekleed, waar tegenop langs vergulde hekken, klimplanten liepen van dat alles is nu niets meer te zien. Tot de apartementen van de koningin, behoorde een eenvoudige badkamer met in den vloer gezonken bassin; de salons en slaapvertrekken waren daarentegen fraai ingericht. Het slaapvertrek was gelegen naast de tegen woordige aquarellenkamer. Voorts daarbij nog een vertrek voor kleine diners. In de eetzaal aan de tuinzijde prijkten de wanden met een groote en uitgelezen collectie schilderstukken van de meesters die toen de moderne school vormden. Die eetzaal gaf toegang tot den wandel- tuin, gelijk gezegd, aangelegd op het plat van de galerij naar de gothische zaal. Onder den middenkoepel die men van den Kneuterdijk evenals van de tuinzijde ziet, bevond zich de Russische

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 117