104 HET glanstijdperk van het koninklijk paleis. gemeenschap door ook is uitgebroken. Ten slotte nog een enkel woord over hetgeen nu nog in de bovenvertrekken te zien is. Wanneer we beginnen met de apartementen boven tegenover de inrijpoort van het Heulstraatje, komen wij eerst in de kamers vroeger gebruikt door Prinses Sophie, toen zij nog ongehuwd was. In een dezer kamers staat nog een schrijftafel die gemaakt is door Koning Willem III, die zich soms met schrijnwerkerij bezig hield en daarin onderricht ontvangen had van een vakman, die destijds een zaak op het Hof singel bezat. Het stuk is eenvoudig maar netjes afgewerkt en interessant om den Koninklijken werkman-vervaardiger er van. Men weet dat meer vorsten er voor genoegen ambachten bij beoefend hebbende Russische Czaar- scheepstimmerman, de Fransche Lodewijk smid en sloten maker enz. Bezien wij kapel van de Koningin. Het is een rond bouwwerk met rondom aangebracht bovenlicht waarboven een koepeldak. De kapel was op de helft door een tot ongeveer halver wege het plafond doorloopenden wand in tweeën gescheiden. In de eene helft bevond zich het altaar waaraan de mis en andere diensten gelezen werden en waarin de bidstoel van H. M. de Koningin, in de andere helft bevonden zich enkele malen genoodigden en in een aparte koepelvormige ruimte met bovenlicht, de zangers. De kapel is van altaar, iconen, versieringen en alles ontdaan. Beide helften hadden een deur in den scheidingswand, die nu nog de groote eetzaal boven in den rechtervleugel wanneer men met het gelaat naar den achter gevel staat en die toegang geeft tot den beschreven tuin op het plat boven de galerij. In die eetzaal hingen voorheen, ik zei dat reeds, tal van uitgezóchte kunstwerken van nieuwe meesters. Thans hangen er nog een aantal schilderijen, familieportretten,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 118