HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. 105 teekeningen enz. o. a. een opmerkelijk portret van Koningin Hortense, de echtgenoote van Koning Louis, broeder van Keizer Napoleon I, die tijdens de Fransche overheersching hier regeerde. Dat portret vertoont Hortense in empire costuum; men weet, die vorstin was in verschillende opzichten „heel wat mans.” Wat waren die empire costumes heerlijk schilderachtig en gedecolleteerd De kleine eetzaal van Koningin Anna Paulowna is in fraaie empirestyl uitgevoerd; plafond, spiegels enz. alles rein in stijl. Iets bijzonder is er echter niet meer in te zien. In de aangrenzende zaal (nu de aquarellen kamer genoemd), staat nog een zeer opmerkelijk oud stel Sèvres-vazen van eenige stukken op den schoorsteen, afkomstig van Prins Willem V en „Willemijntje” die volgens de traditie, „ook nog al wat mans” was. In een volgende zaal vinden we zeer kostbare antieke kasten ingelegd met parelmoer, gegraveerd ivoor enz. Tegen een kleine binnenplaats ligt de oude badkamer van Koningin Anna Paulowna, met in den vloer gezonken kuip. Verder nog in den uitspringenden vleugel, ver trekken voor dienstdoende kamervrouwen enz. Thans alles ledig. Curieusheidshalve vermeld ik nog dat in een dezer vertrekken is gedeponeerd de afgebroken oude troon uit de Tweede Kamer der Staten Generaal, sedert door de tegenwoordige nieuwe vervangen. In de vele kasten in het paleis aanwezig zijn nog tallooze foto’s, gravures enz. en documenten op het vorstenhuis betrekking hebbende opgeborgen. De zware bouw der kelders voor wijn, wild, brandstoffen toonen de soliede constructie van het paleis. Boven loopen uitgestrekte zolders; sommige met mooie kapver- bindingen over het geheel, terwijl tal van diensttrappen op verschillende punten den dienst vergemakkelijkten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 120