was de zit- groot. Hij gekscheeren werd er niet minder op, toen bij zekere gelegenheid, Prinses Frederik van het Paleis Kneuterdijk waar zij bezoek had afgelegd, des middags terugkeerde en van haar rijtuig de achterbak afviel, waarin twee lakeien, die er gelukkig nog al’ wel afkwamen, met dien bak op den rijweg van het Voorhout neerploften. De postillons bemerkten niemendal en de bak met inhoud bleef behoorlijk liggen, tot bedienden van het Paleis ter hulpe opdaagden. Z. M. had dat uit zijn apartementen gezien en er onnoemelijk veel pret in. De praal waarmede de Koning gewoon tingen der Staten-Generaal te openen, was deed dat te paard en omringd van een schitterenden stoet in allerlei hofcostuums en uniformen. Stalmeesters, Jagermeesters, Adjudanten, Ordonnans-officieren, kurassiers in schitterende kurassen en helmen met groote afhangende paardenstaarten, witte rijbroeken, hooge kaplaarzen en lange rapierenlanciers met zwart-gele chapska en lansen met vlaggetjes er aan, schitterende rijdende artillerie-officieren, groene jagers te paard, een adjudant zeeofficier die bij die gelegenheid ook te paard kroop, hetgeen hem door de andere leden van den stoet deed betitelen als „de water- huzaar”. Die stoet werd opgesteld op de binnenplaats van het paleis en reed daarna den Kneuterdijk op om zich, zoodra Z. M. te paard gestegen was, bij het groote bordes, onder het duizendvoudig gejuich van het volk, de muziek en den donder van het geschut, achter Z. M. te voegen. De openingsdag der Staten-Generaal kenmerkte zich toen nog veel meer dan thans, door opgewektheid en woelig heid, die tot zeer laat des avonds voortduurdevelen toch illumineerden toen nog. Men weet dat Koning Willem II de eerste wedren nen op de renbaan in de duinen instelde. Deze rennen trokken destijds in hooge mate de aandacht van „sports- II6 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 133