130 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. Frederik met zijn gemalin, Alexander en Hendrik, met één woord, het geheele hof ging de kermis op, gevolgd door een heelen sleep kamerheeren, adjudanten, hofdignitarissen, hofdames en bedienden. Uit het Paleis recht het Lange Voorhout in, waar toen tallooze echte luxekramen stonden waaraan vele inkoopen gedaan werden bij Boer van den Bazar, Spirito san Georgio. Ook werden de koekkramen van de familie Beumer e. a. niet overgeslagen, vervolgens langs andere kermisgelegenheden en spellen naar het paleis terug, waar inmiddels de inkoopen bezorgd werden. De vorsten reden van den Kneuterdijk weder met hun hof- rijtuigen naar hun respectieve woningen huiswaarts. Men kan denken dat op dien dag een overgroote menigte op de been was en het beminde vorstenpaar daverend werd toegejuicht. Nog een en ander over de bouwerij. Koning Willem II bouwde aan het oorspronkelijke oude huis bijde nieuwe galerij naar de danszaal, de gothische zaal, de achtkante zaal en de gesloten galerij recht op het Noord- einde aanloopend, verder al de torens en open-gale- rijen in het Noordeinde, benevens de kolossale oranje rieën in den tuin aldaar. Hij kocht de weilanden tusschen Schuddebeurs en Hooge Wal aan, stichtte het Willemspark, richtte het standbeeld van Prins Willem I in het Noordeinde op enz., om niet te gewagen van hetgeen hij aan de vorstelijke verblijven buiten de Residentie die hier buiten beschouwing blijven, ten koste legde. Koning Willem II liet ook de Alexanderskazerne bouwen, waarvoor hij uitgestrekte landerijen nu Alexandersplein, had aange kocht, welke later bij verkoop de Gemeente in handen kwamen. Zoo ook de manege (thans Willemskerk). Bij den bouw daarvan gebeurde een vrij ernstig ongeluk. Eenige werk lieden vielen met een gedeelte steiger naar beneden en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 149