134 het glanstijdperk van i-iet koninklijk paleis. „Wille- geopende kisten van welker inhoud niemand het bestaan vermoedde. Zoo kwam indertijd voor den dag een vreemd ge vormde kist, zoo iets als een doodkist, die jaren en jaren op de zolders onder talrijke andere kisten had gestaan. Dat voorwerp trok toen de aandachtniemand ten paleize wist iets van den inhoud, noch van de herkomst. De kist werd geopend en nu kwam voor den dag een voor die dagen hoogst merkwaardig kunstwerk, nl. een zeer mooi vrouwelijk schilders mannequin, dat alle mogelijke positiën kon aannemenhet beeld was met zeer fijne tricot bekleed en uitstekend van vorm. De dame werd toen, na haar lange rust, behoorlijk aangekleed en in een mooi toilet in de vestibule opgesteld. Ze vertegen woordigde in die dagen een vrij aanzienlijke waarde. Zoo stond nog te verweeren en te vergaan een kinder wagen, waarin de kinderen van Willem II rondgereden waren. Het was een wagen in vorm nagenoeg gelijk aan de bekende manden kinderwagens uit die dagen. Het gevaarte, want dat was ’t, ruste op 4 zware wielen, de assen met spiegels voorzien en had een trekboom met bovenaan een doorgestoken dwarslat. Dikke marokijnen kussens vulden het op. Het was geheel en al verguld en op het goud waren langs de zijden, op de wielen enz. ver sieringen van gestampt glas aangebracht. Zoo waren er ook nog fraaie bustes van leden der vorstelijke familie, Willem I, Willem de Vde en mijntje”. Wat niet door de vorstelijke erven werd begeerd, ging naar het Venduhuis der notarissen, dat er nog eenige verkoopingen van samenstelde, of het gedeeltelijk voegde bij andere boedels die onder den hamer kwamen. Dat geschiedde ook tot veler verwondering met den omschreven kinderwagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 153