Eindelijk was Prins Willem van Oranje meerderjarig en kwam onder de niet malsche leiding van De Casembroot van daan. Voor dezen werd, nadat de Commissie uit het paleis was en voor zoover noodig nog in het huis van Wassenaar vergaderde, waarin ook de secretaris Peltzer woonde, het paleis Kneuterdijk bestemd en ingericht en wel het benedengedeelte (met uitzondering van galerij en Gothische zaal) en een paar vertrekken boven, voor heen door Koningin Anna Paulowna gebruikt. Veel ging er aan die kleine hofhouding niet om; nu en dan een klein diner of ander feestje was al. Slechts éénmaal weergalmde nog het feestgedruisch en balorchest door het bewoonde gedeelte. Het was, toen de Prins van Oranje een contra partij gaf als beleefdheid tegen over het in het water gevallen feest dat de aristocratie had gegeven en in de zalen van de Teekenakademie aan den Boschkant waarop de onzinnige versieringen van gaas, papieren bloemen en meer zulk gerij, met het licht in aanraking kwam, alles in een moment in lichte laaie stond en de dames, gedecolleteerd en wel de straat op vlogen en vele zich door toevallig voorbijkomende burgers des nachts naar hare woningen deden geleiden. Gelukkig gebeurden daarbij geen persoonlijke ongelukkenintusschen werd de dood van den ouden baron Van Brienen van de Groote Lindt, wiens groot hotel (thans Hotel des Indes) in aanbouw was en die het na dien brand maar korten tijd betrokken had, aan de emotiën en het vatten van koude in dien brandnacht toegeschreven. Het groote feest ten paleize Kneuterdijk door Z. K. H. den Prins van Oranje gegeven, was de contra partij voor dien mislukten avond. De zalen Kneuterdijk dan werden gedecoreerd en op geknapt, planten aangebracht en de geheele serie beneden vertrekken met uitzondering van enkele, voor de gasten HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. I35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 155