die HET EEN EN ANDER OMTRENT HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN, NAAR BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN. van het jaarboek van Het tegenwoordige postwezen, dat vernuftige samenstel, ontstaan uit de behoefte aan vlug verkeer en dadelijke propagatie van ideeën is ongetwijfeld een der elementen onzer samenleving, dat het minst gemist kan worden. Bij de geringste storing in dit gecompliceerd raderwerk worden tallooze belangen geschaad en wordt er opschudding gebracht onder een groote schare. Vóór het postwezen tot den tegenwoordigen graad van volmaaktheid kwam, heeft het eeuwen lang in de kinder schoenen geloopen en zich niet zooals andere instellingen geleidelijk en gelijkmatig ontwikkeld. Als hoofdoorzaak daarvan mag zeker wel gelden, dat er in de vorige eeuwen bij de bestaande autonomie der steden geen eenheid van belangen bestond en de postdienst toen heel kleintjes alleen op particulier initiatief dreef. Eerst in onze tijden, toen het postwezen beschouwd begon te worden als een zaak van het hoogste nationale en internationale belang, verkreeg het den ons bekenden reusachtigen omvang. Het is ons doel de lezers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 159