i6o HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. Portugal komende brieven der Fransche, Spaansche en Portugeesche post tot aan en van-af het Kuipersveer zouden komen ten laste van den Markies van Torcy; terwijl dezelfde onkosten in Holland van en tot hetzelfde veer door Amsterdam betaald zouden moeten worden. Terwijl de briefporten van de zendingen van Amsterdam naar het Zuiden zouden komen ten bate van Colbert, zonder dat deze daarvan iets zou behoeven uit te keeren aan de Amsterdamsche postmeesters, zouden deze laatsten omgekeerd het geheele beloop mogen behouden van de porten der brieven voor Amsterdam, uit Frankrijk komende, mits zij daarvan aan Colbert in Holl. courant afstonden voor iederen enkelen brief uit Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes en andere steden voorbij Parijs en Rouaan n stuivers; voor de dubbele brieven, d. w. z., die welke meer wogen dan een half ons en een gros 13 stuivers; en voor die van één ons, 18 stuivers. De Amsterdamsche postmeesters zouden daarentegen het beloop ontvangen der porti van brieven en pakken komende van Parijs, Rouaan, Calais, Abbeville, Amiens en andere steden op gelijken afstand en moesten daarvan aan Colbert afstaan, voor iederen enkelen brief 6 stuivers, voor ieder dubbelen brief boven een half ons 7 stuivers en voor dien boven het ons 9 stuivers. Voor de brieven van Rijssel, Valenciennes, Kamerijk en de steden op gelijken afstand was de retributie onder scheidenlijk vastgesteld op 4 stuivers en voor die van één ons op 6 stuivers. De Amsterdamsche Postmeesters hadden voor de uit Spanje en Portugal komende brieven aan Colbert af te dragen Van die van Madrid, voor een enkelen brief, 11 stuivers, voor een dubbelen 14 stuivers en voor een van één ons, 24 stuivers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 180