VAN HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. II. (Buitengelegenheden). midden in het terrein Bart Snoek was een een geboren jachthond, die het wild rook zijn spoor vond. Hij kende alle trucs van het stroopersmétier en was daarom een begeerlijk persoon voor de betrekking van jachtopziener op een uitgestrekt landgoed. Dit is hem dan ook werkelijk eens aangeboden door Volgens belofte geef ik nu een vervolg op het eerste gedeelte en zal iets meedeelen omtrent de buitenge legenheden. Een twintig jaar geleden vond men, ongeveer op de plaats waar nu het Loosduinsche badhuis staat, een klein houten huisje op het duin dat zich den naam liet aanleunen van „badhuis van Kijkduin”. Het was het eenige wat er toen was en daarom werd het ook wel bezocht door strandbezoekers die er ’s avonds een kop thee of een glas bier konden krijgen. Maar dit primitieve badhuisje was bovendien de uitver koren residentie en uitzichttoren van een bekend Haagsch strooper uit die dagen, Bart Snoek, die daar eigenlijk van zijn werkzaamheden zat. merkwaardig type. Hij was als en bij intuïtie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 214