198 HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. artistieke gezelligheid lang- Van Straaten. dat dit tijdelijk brandpunt van zaam uitgloeide. Mij dunkt die overdekte jagten moeten een lid van de „Maas” of de „Amstel” nu nog doen watertanden. Dicht in de buurt op het begin van de Beeklaan van den Loosduinschen weg komende, vond men in dien tijd het bij de oude Hagenaars welbekende café Schrijver waar een goede dansgelegenheid was in de groote zaal; vandaar waarschijnlijk dat er altijd paartjes kwamen. In den grooten tuin achter het café bestond gelegenheid om zich met elkaar op ongezochte wijze een oogenblik op meer intieme wijze te onderhouden. De eigenaar stond bekend om zijn verbazend groote handen die geëvenredigd waren aan zijn geheelen lichaams bouw, van welk materieel voordeel hij ruimschoots gebruik Schuin daartegenover bestond toen nog het thans ver dwenen „roeilust” door Willem de Zwart in een mooie ets vereeuwigd. Jaren geleden was dit een zeer gezocht Zondag-uit- spanningsoordvoornamelijk voor wie er de voorkeur aan gaven hun jonge liefde op het water te demonstreeren. Die roeitochtjes in de gehuurde booten bleven uitteraard beperkt tot de Loosduinsche vaart of eenig zijvaartje daarvan. Niet onvermakelijk is het in dat verband een advertentie te lezen in het Dagblad van 8 Juni 1863 die ook nog eenig licht werpt op de bebouwdheid van dat gedeelte van den Loosduinschen weg toenmaals Roeilust, Loosduinsche weg 2de woning ter linkerzijde van ’s Hage komende. Roei- en zeilbooten en overdekte jagten, prieelen, schom mels en kegelbaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 218