2 04 HAAGSCI-IE KOFFIEHUIZEN. en ’s Gravenhage van 30 Aug. 1854 zien wij de volgende advertentie: Rozenfeest, Hotel Nieuw Oosteinde, op Donderdag 31 Aug. onder directie van J. J. van der Pijl, restaurateur te ’s Gravenhage. Groot kinderbal onder directie van den balletmeester J. Gaillard met tombola. Séance physique door den heer De Linski en prachtige 1) De Fonseca II p. 249 vermeldt „Oost-Indische laan”. 2) Dit heeft waarschijnlijk de verwarring in de benaming gegeven. Later verscheen een „huis Nieuw-Oost-Indië.” Schuin tegenover dat „Pax intrantibus” trof men de z. g. „eerste molen” aan. De molen staat er nog en men kan er geloof ik zelfs nog .een glas melk krijgen zooals voor 40 jaren. Of er echter ook nog speetjes paling te koop zijn, zooals toen, betwijfel ik. Dat was toen een groote attractie van de zaak en de eigenaar kon die versnapering tegen zeer concurreerenden prijs leveren, aangezien hij de vrijheid nam ’s nachts in de aangrenzende wateren fuiken uit te zetten. Wanneer wij onze wandeling rond de stad over Voorburg terug nemen komen wij langs de Laan van Nieuw Oost- Indië L) op den Bezuidenhoutschen weg in welke buurt zich vele buitengelegenheden bevonden. Op de Laan zelf was in 1850 een etablissement genaamd het „huis Nieuw Oosteinde” 2) „alwaar de spoortreinen aankomen en afrijden”, een halte dus aan den spoorbaan den HaagLeiden. Op Zondag 15 Sept. 1850, was hier een groot militair harmonie-concert en bal in de nieuwe prachtig met gas verlichte en met fonteinen van Eau de Cologne voorziene Zwitsersche zaal. In het Dagblad van Z. H.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 227