HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. 207 Ant. Borsboom. in het „Kleine Loo” gelegenheid tot enz. De ondergeteekende met 1 dezer zijn nieuw etablisse ment, genaamd „het Kleine Loo” bezijden het Paleis in het Bosch geopend hebbende, beveelt zich in het aandenken zijner geëerde begunstigers, zullende hij niets onbeproefd laten, zich het vertrouwen dat hij gedurende eene reeks van jaren in het Roomhuis aan het Boschhek of van ouds genaamd Willemsoord genoot, ten volle waardig te toonen. De affaire van het Roomhuis wordt onder zijn toezicht vooreerst gecontinueerd. par le présent d’un lustre en argent et par une somme d’argent qu’il donna a chacun de ses fils. On voit encore au Petit-Loo un pavilion donnant sur des prairies; c’était l’endroit oti le feu roi Guillaume I et son frère, le prince Frédéric, qui mourut en Italië oü il commandait l’armée autrichienne, avaient l’habitude dans leur jeunesse de prendre le thé après-diner avec leur gouverneur, quand la cour était a la Maison du Bois”. In het begin van de 19e eeuw was dit vorstelijk cachet van de bezitting eenigszins verdwenen. In het Dagblad van 5 Mei 1843 toch treffen wij de volgende advertentie aan In 1855 was partijen, diners enz. hetgeen de toenmalige eigenaar G. A. J. Mijné aankondigde. In lateren tijd werd het verhuurd als particuliere woning waardoor het mogelijk werd dat er een kostschool is ge houden waar o. a. Multatuli nog heeft school gegaan. Daarna kwam het weder eenigen tijd in eigendom aan Koningin Sophie die er den beroemden Motley tot gast heeft gehad. Ongeveer 1886 woonde hier nog de kunstschilder Van der Weele. Thans is het eigendom van den heer Capadose.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 230