208 I-IAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. <1 Hier vlak in de buurt hebben wij het oude „Roomhuis”. In het begin van de vorige eeuw in 1807 treffen wij het voor het eerst aan in eene aankondiging van den toen- maligen kastelein Huibrecht Wijtman. In 1839 wordt Borsboom vermeld als eigenaar. Maar in 1842, waarschijnlijk toen Borsboom te veel met zijn „Kleine Loo” te doen kreeg, werd de uitspanning „Willemsoord” verkocht. Dit établissement verheugt zich in drie namenRoom huis, Boschhek en Willemsoord. Deze laatste naam is waarschijnlijk afkomstig van Koning Willem I die er op zijn dagelijksche boschwandelingen veel kwam. Hier moet ik even een abstecher maken naar „den Deijl”. Hoewel ik Reineveld onbesproken liet als geheel tot Delft behoorende, kan ik dat niet doen met den Deijl. In den tijd toen er nog geen fietsen of auto’s bestonden zagen de oude Hagenaars geen bezwaar in den afstand om eens een dagje op den Deijl te gaan doorbrengen. Daarenboven is het een van de meest populaire Neder- landsche uitspanningen geweest, al was ’t alleen maar door de studententypen van Klikspaan. Mag ik even de passage die ik bedoel citeeren „Zij waren aan het huis ten Deijl. De dikke de Wit wist al hoe laat het was toen hij zoo vroeg jongelui bij zich zag afstappen en een kistje van beduidenden inhoud door Gustaaf uit de tilbury getild, aan het koperen hengseltje in huis zag dragen. Hij vond het óók minder aangenaam dat de Leidsche Academie zoo dicht bij zijne kiosk pogingen kwam doen om zichzelve te verwoesten, maar het deed hem bij provisie toch nog om straks van meer te gewagen een borrel slijten, daar Flanor met een brutalen bek en zijn pet op half zeven bestelde: „Twee glaasjes couragewater”!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 231