HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. 212 heeft jaren lang het groote orchestrion uit het café Central in de Pooten zijn deuntjes afgedraaid (zie blz. 62 van het vorig jaarboek). Aan het kanaal, ongeveer tegenover den Waalsdorpschen weg, waar nu de Delistraat is, herinner ik mij nog een zeer obscuur buitengelegenheidje„Zwemlust” een café met tuin ongeveer in den geest van Schrijver op de Beeklaan. En niet ver hier vandaan, aan de overzijde van het Kanaal in een zeer schilderachtige omgeving lag het zoogenaamde, „Zwitsersche huisje” waarvan een der aan trekkelijkheden o.a. was dat men er met den gondel heenging. Van de „Zoete Inval” het café Haring op den Dennen weg ben ik niets meer te weten gekomen dan ik er van vertelde op blz. 85 enz. van het vorig jaarboek. Wel vind ik hier in de buurt in 1844 een Tivoli” gelegen aan de Dennenwegsche brug; dat was in de In 1835 vonden wij op den Raamweg onder Wassenaar langs het nieuwe kanaal de sociëteit „de Unie van Holland” bij J. Pheiffer. Aan het einde van den Raamweg herinneren zich nog vele Hagenaars „vrouwtje Pot”een geliefkoosde uitspan ning voor vereenigingen die de pot gingen verteren. Zij had in de buurt eene geduchte concurrent in Vrouw Heinsbergen” die beroemd was om hare panne- koeken. Op een der vensterruiten van deze herberg stond het volgend rijmpje gekrast, dat jarenlang gespaard is gebleven „Vrij moogt gij uren ver in ’t ronde loopen zoeken vrouw Heinsbergen alleen bakt lekkre pannekoeken”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 235