HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. 213 van A. Hopman. schijnt die ballon niet geweest te zijn, „geheel gevuld” eenige dagen ten toon „zaal” van den Ouden Doelen. (H. C. Frederikstraat ongeveer tegenop er de plaats waar thans de toegang is van de Prinses Madestraat en waar later de houtkooperij was van Van der Schoren. Dit Tivoli” bezat een nieuw gebouwde zaal, uitgaande op een schoonen en spazieuzen tuin, en ingericht tot het geven van bals, concerten, soirees, bruiloften of andere groote partijen. Van daar langs de laan van Schuddegeest (thans Java- straat) naar den Scheveningschen weg gaande, konden wij in 1839 nog een diner van f 2.gebruiken in den „Lusthof Schuddegeest” waarschijnlijk niet zoo smakelijk als tegenwoordig een diner van f 1.50 bij Riche. Wij zijn hierin de buurt van de Zeestraat waar omstreeks dien tijd een zeer populaire uitspanning bestond n.l. Duin en Veldzicht van Vermeulen, op dezelfde plek waar nu de Koninklijke bazar is. In 1805 wordt deze gelegenheid reeds geannonceerd; er werden concerten gegeven in den met Engelsche lampions verlichten tuin en als „great attraction” werd er zelfs een luchtballon opgelaten Al te groot want hij werd gesteld in de 7 Sept. 1805.) De luchtreis zelve was overigens zeer vermakelijkhet publiek had in den tuin van Vermeulen van ’s middags 2 uur af gewacht op het ongewone schouwspel en ’s avonds om half elf bij heldere maneschijn, steeg de ballon op, om onmiddellijk weer neer te dalen in een veld naast den Scheveningschen weg. Was deze onhandige luchtscheepvaart te wijten aan on kunde of aan een handige truc? Zooveel is zeker Vermeulen voer er wèl bij en een Spaansch virtuoos Don Alexandra Boucher die met zijn vrouw een groot concert in den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 237