2l8 HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. buitengewone Wij waren als jongens „als de dood” van dien ouden onguren Bataaf, maar dat deed juist goed in ’t geheel, want het geliefkoosde spel in die omgeving was „roover- aanval in het Bosch” waarbij onze fantasie van die kleine omgeving een ondoordringbaar oerwoud maakte, en waarvan doorgaans de werkelijkheid was dat een onzer van den Bataafschen boer een flink pak slaag opliep. Hoewel er nog geen tennisbanen bestonden, werd er in dien tijd toch ook al geflirt tusschen de heeren en dames van boven de tien. En daarvoor was dit ook al weer een gelegenheid. Een ding is zeker, wij hebben ons niet te schamen voor onze bewondering voor den Bataaf uit die dagen, want wij hebben die gedeeld met menig knap schilder. Niemand minder dan Bosboom vond hier inspiratie voor heerlijk vlotte aquarellen, terwijl op de Tentoon stelling van „Die Haghe” op Buitenrust verschillende aquarellen en schetsen van den Bataafschen Boer van Nakken en Lintz te zien waren. Bij de Hagenaars die het prettige oord gekend hebben, blijft de „Bataaf” zaliger steeds in aangename, zonnige herinnering. In 1828 werd op de plaats waar nu het hotel de la Promenade staat, opgericht een uitspanningsplaats ge naamd Buitenlust. Aan al die „lustige” uitgangen van toenmalige buiten gelegenheden wijdt Van Lennep in zijn „uithangteekens” eene niet onvermakelijke beschouwing. De naam „Buitenlust” vertelt ons hier dat men in 1828 op den Scheveningschen weg buiten was hetgeen men er nu niet precies meer van kan zeggen. Mr. Eijssel vermeldt het als ,,’t gebouw met de houten „kolonnades dat wij in 1828 als Buitenlust kenden, waar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 243