i De koepel van wijlen Ds. Faassen de Heer. Omstreeks 1840. Naar een potloodteekening. (Collectie K. F. Lommel).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 254