228 HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. De Haes. Nov. 1906. ’s-Gravenhage. Westhreene, pag. 69. En indien ik nu een volgend jaar over de noodige gegevens kan beschikken stel ik mij voor dit artikel als dan te besluiten met een en ander over de hotels en de publieke vermakelijkheden. van onze buitengelegen- en hoewel een product En nu wij toch op Scheveningen zijn kunnen wij ge voeglijk even doorloopen tot aan den zeekant om hier ook nog een oud historisch uitspanningsoord te herdenken. Ik bedoel de oude koepel van Ds. Faassen de Heer, die na ’s mans dood tot herberg werd ingericht, en waar zij kwamen die over een bescheiden beurs te beschikken hadden. Nog in 1882 bestond de koepel met een houten voor bouw in zeer vervallen en verwaarloosden toestand; kort daarna was de geheele inrichting verdwenen en daar mede de laatste herinnering aan de woonplaats van Ds. Faassen de Heer. 1) Met een koepel en een strooper begonnen, lijkt mij een koepel met een domine een symetrisch en waardig besluit. Hiermede geloof ik niet veel heden te hebben overgeslagen van de nieuwe eeuw wil ik hier toch ook nog even ver melden de gezellige inrichting „Duin-dal” aan het eind van den Waaldorpschen weg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 256