244 vreemde is bruikt wordt, dat eerst later, na den invoer der Vlaamsche industrie, op het eind der i6de eeuw, is ingeburgerd. Ik dacht eerst aan een schrijffout van den copiist, maar toevallig het origineel op het R. Archief vindende, werd ik van de juistheid ontwijfelbaar overtuigd, alsook van de lezing „scieten” in art. r laatste regel. 2) Aanwezig op het Rijks Archief. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 1) 13 E,q bepaalt, dat, als men toevallig meer laken in het vet zette dan men ten slotte volde, men dat dan verrekenen moest met den anderen voller, die hiervan profiteerde Het dat hier voor lakens het woord „turcken” ge- genomen om te zien of het vollen gelijkmatig geschiedde, ’s Morgens mocht men niet vroeger beginnen dan om twee uur zomers en om drie uur ’s winters. (13 A,7). De grootste voorraad die men tegelijk in één kom mocht vollen was voor twee dagen werk: 52 ellen; was het meer dan moest men er drie dagen over doen (i3A,s); „overwerck”, d. i. meer dan een bepaalde hoeveelheid laken tegelijk vollen, was dus verboden (13 E,io,; 13 F,5) l). Opnieuw uitgespoeld de Voldersgracht was er niet voor nietsmoest dan het laken worden gedroogd. Daarvoor dienden de ramen. Het laken werd, vlak op de lange rekken gespannen, aan wind en zonlicht bloot gesteld op het, buiten de stad gelegen, vrije veld. In den Haag dienden er de landen voor, gelegen bezuiden de Vlamingstraat, bewesten de Wagenstraat en beoosten "'-e (nu) Groote Markt, waar eertijds het St. Elisabeths susterhuis stond, dat een deel van zijn land voor ramen in erfhuur had afgestaan (2 3b, A). Door het midden van „den gemeenen Raem” liep het „gemeen raempadt” waar aan, volgens de kaarten het, ook in 2,5 vermelde „waick- huisjen van den raem” stond. Met een „raempoort” kwam men in de Vlamingstraat, met een andere had men een uitgang aan het zuideinde van het raamveld. Het geheele raamveld, volgens een verpondingregister van c. 1460 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 275