22 DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. Id., n°. 7432. 2) Bedoeld is een geruchtmakend werkje van Isaac La Peyrère, anonym uitgegeven als „Praeadamitae. Sive exercitatio super versibus duodecimo, decimotertio et decimo- quarto capitis quinti Epistolae D. Pauli ad Romanos”. Met een beroep op Paulus beweert de schrijver dat er vóór Adam menschen geleefd hebben. 3) Tegen het nieuw gebedsformulier, bij Knuttel, n°. 8786. 4) ld., n°. 8967. De Aanwijsing” is een verbeterde herdruk van P de la Court’s „Interest van Holland”. 6) Knuttel, n’. 1060612. 7) Id.,n°. 10603. s) Toegeschreven aan Theophilus Naeranus. Bij Knuttel, n°. 10384, 9) ld., n°. 917 19. 1653 Rotterdams zeepraetgen tusschen een Coopman, een Burger ende een Stuyrman (Pamflet tegen den Vice- Adm. Jan Evertsen) x). 1655 Prae-Adamitae 2). 1663 Bedenckelijcken Brief van een Vriend aan een ander in Hollandt over het nieuwe formulier door de Staaten van die Provincie opgeregt den 23 Maart 1663 3). 1664 Haagsche Kermispraatje over het gevangen neemen van Jacobus Overheul 1669 Aenwijsinge der heylsame Politijcke gronden ende maximen van de Republycque van Hollandt ende West-Vrieslandt, (gedrukt bij Pieter Hackens) 6). 1672 Hollands Venesoen 6). 1672 Leegerpraetje 7). 1672 Verhael van het voornaamste hetgeene deesen staet seedert eenige jaren is overgekomen 8). 1672 Een schandaleus pasquil tegen den Raadpensionaris. 1672 Een pasquil ten nadeele van den Koning van Dene marken. 1673 Het tweede en derde deel van Engelands appel en beroep aan en op de Gemeente 9). 1674 Vier zoogenaamde Sociniaansche boeken: i°. de Leviathan (van Hobbes)', 2°. Bibliotheca fratrum Polonorum, quos unitarios vocant; 30. Philosophia

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 28