DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. 24 Het oorspronkelijke verscheen in 1711. Een latere druk van 1719 bij Knuttel n”. 16454. 2) Schrijver van dit verboden boek was Fr. Bruys. 3) Door A. de La Barre de Beaumarchais. 4) Vergelijk Knuttel n°. 18719, 18720, 18721. Id., n°. 18707. 1718 Pasquil op verscheidene professoren en Godgeleerden in deze Provincie en elders. (Verb, boeken bl. 15) J). 1720 Papekost, opgedist in Geuze Schotelen (verb, boeken blz. 25). 1731 Het 3e deel der Critique désintéressée des Journaux Litéraires et des Ouvrages des Savants par une Société de gens de lettres (verb, boeken bl. 57) 2). De drukker C. van Lom werd veroordeeld tot eene boete van 200 gulden. In hetzelfde jaar verscheen een herdruk van hetzelfde werk, vermeerderd met Remarques, waarin eenige fransche predikanten wer den gelasterd: de drukker M. Falaisseau werd ver oordeeld tot betaling eener boete van 300 gulden, tot recantatie zijner lasteringen en tot amende honorable. 1731 Lettres sérieuses et badines sur les Ouvrages des Savans et sur d’autres matières. Tome II deuxième partie (verb, boeken bl. 57) 8). De drukker J. v. Duren werd veroordeeld tot eene boete van 300 gulden. 1733 Het 8e Vervolg der Latijnsche en Nederduitsche Keurdigten (verb, boeken bl. 64). 1735 Het 9e Vervolg derzelfde verzameling (verb, boeken bl. 78). 1742 Gesprek tusschen de Vrijheid en den Leeuw. 1745 Le petit Almanach Universel, gedrukt te Maastricht. 1759 Vragen aan den Predikant Nieuwland 4). 1759 Schuitepraatje. De schrijver was de advh N. Bondt, de drukker was Karnebeek 5).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 30