280 V y 13 Jeghens Kibbelaer Jeghens Vriman LVIII gr. 9 V y x) Rek. Graf. 1385’86 fol. 107 en vgl.R. Archief. St. Matthijs” (1386 Febr. 26). y y y y y y y y y y y y V V W V f) y y y y y y M y y y n w V y y y y y y y y I. DRAPERIE IN HET ALGEMEEN. 1386 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 21 14 15 XXXVIII gr. XXVII gr. XL gr. XL gr. XXVIII gr. XIIII gr. Ill sc. XXII gr. Ill sc. XLIIII gr. 11 7 7 XVIII d. Ill sc. IIII sc. XXX d. XL gr. XL gr. XXVIII d. XX gr. Ill sc. XXVIII gr. XX gr. XLIIII gr. XLIIII gr. XIX gr. XIX gr. XXXI gr. XXXIV gr. io3A 19V4 I9J/s I2’/2 IO3 4 2) „Doe miin Vrouwe gebleven was Laken te rouwe clederen: 2) Tieghens Claes Smit Tieghens Ave Brabander Tieghens Cateriene Kielen Tieghens Heynric die wantsnider Jeghens Catrine Willem Sniders Jeghens Lijsebette Mulops ló'/a 434 Maendag nae Jeghens Willem Willemsz. n1 o 5 N°. 1. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 8 ellen zwart lakens, d’elle y Jeghens Claes Pieterszoen 24V4 16 10% 28V4 Jeghens Claes Nellenz 31 Jeghens Fye Reijnkens 2i3/8 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 316