ORDONNANCIEN ENDE KUEREN ROERENDE DER DRAPERYE VAN DEN HAGE. 1) N°. 4. 292 (c. 1496) N°. 5- Van de draperye. I 2 3 l) Voor 1499 Dec. 13. Keurboek N°, 1, fol, XXIII. Gem. Archief. 13 Item, waer yemant die voirs. boete niet betalen en wonde dair sal die bode om sijn loon den gezworen printers voirs. panden of leveren als hem des vermaent wort, ende dat sal wesen ten coste van den onwilligen, ende de voirs. pande zal verstaen wesen tende achte dagen nadat zij gehaelt is zonder arch ende liste. In kennesen der waerheyt dese voirs. punten up een ver beteren geordineert ende geconsenteert hebben gelijck voirscr. staet. Soe hebben wij des te oirconde desen brief open besegelt met onsen gentenen zegel. Gescreven upten XXVlIIen dach van September int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende drie ende tseventich. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Eerst, soe wye in den Hage drapenieren wilt, die salt doen up sulcken manieren ende up sulcken boeten als hier na gescreven staen ende bij den scout ende gemeen gerechte overdragen is. In den eersten: een voirmande sal gescoren wesen LI hooch, drie ellen breed over, dat is te verstaen: na dat beloep LXVIII hooch gescoren, dat sal staen XVI vierendeel upt touw in den kam van XIII vierendeel breet upten raem, ende X vierendeel gecrompen off meer, ende niet min, ende XVI ellen lanck ende niet min upte boeten van xv sc. Item, soe wes voirwollen graeu off blau, die menmaict, die sal men scheeren LXV hooch, niet lager, hoger off men mach, ende die sullen staen in eenen kam van XVj vieren deel op die boete van xv sc.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 328