294 N°. 5- io Van een loot in te weven. ii 12 Van printen op toil. Item, soe en sal men geen gereckt laken van dat ton nemen eer dat besien is van den crimpers oft vol gescoren is, ende daer af geprint, up die boete van xx sc. Ende waer t dat er bij versumenisse van den printers gesciedt ende daer aff betuucht wordden, soe souden sij mede geven xx sc. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Van paertsen. Item, soe sal een yegelijck sijn laecken ter paerts brenghen alst van den touwe valt om besien te wordden van den waerdeyns, oft sijn lencte heeft ende daervan geprint te wesen in der paertsen eer ment bryeert op die boete van x sc., te verbueren bij degene die dat laken sijn is x sc. 13 Van noch paertsen. Item, soe sal een yegelijck sijn lakenen ter paerts brengen als die gevollet sijn ende gedroecht om een vol-loot, en die lencte ende brede te meten als voirscr. staat, op een boete van xx sc. 14 Noch van paertsen. Item, soe en sal geen volre laken van twee draden lijst off lantstukken off diergelijck te commen draghen, sij en hebben ter paerts geweest ende hebben daer off een loot, op de verbuerte van den genen dient laken sijn is van x sc. 15 Van laken te sengen op ton. Item, waert dat yemant eenich voirwollen off anderwollen laken sengede opt ton, dat waer op een boete van xx sc. Item, soe sal men alle die lakenen die men maict met lijsten ende haeckgaernen een loot inweven op touwe; die voir- wolle lakenen op elk eynde een, ende die anderde wollen een loot opt affterste eynde; ende die lakenen en salmen niet ter commen dragen eer sij besien sijn van wieden van den waerdeyns ende daer een teyken off hebben op die boete van x sc.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 330