295 N°. 5. 16 Van kaerde laken. 17 Van lantstucken. 18 Van buiten te weven oft vollen. 19 Noch van buten te weven. 20 Van nopteyken te leggen. 21 Item, soe sal een yegelijck drapenier, die gerecte lakenen maect, sijn nopteyken leggen tusschen den loden, daermen t buyten vonden ende besteken mach; ende die uutreder salt buyten vonden ende besteken dat ment sien mach, op een boete van xlii sc. te vollen brochte.die in heeren ponden. Item, waer yemant die enich gerect laken mit lijsten ende haeckgaernen binnen der Hage dede vollen dat buyten der Hage geweven waer, ende noch raeu verbuerde dat laken ende daertoe Item, waert dat yemant kaerde laken maecte, dat waer op dat laken te verbueren, ende daertoe sout men corrigeren bij den bailiu, schout, gerechte ende waerdeyns. Item, soe wie lantstucken maken wil, die sal daeraendoen vier draden lijst ende niet meer ende sonder haeckgaernen, ende niet te ramen, op die boete van xv sc. Item, waer yemant, die enich gerect laken mit lijsten ende haeckgaernen buten der Hage dede weven off vollen ende men dat laken bevonde, die verbuerde dat laken ende daertoe ui heeren ponden. Van onghelijck werp. Item, waert dat yemant enige laken maicte dair onghelijck werp in gescoren waer, te weten kiefwollen onder voir- wollen, dat waer op een boete van xlii sc. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 331