3n 3 4 5 6 7 8 Item, dat voirt alle wevers hebben zullen op ellick eynde een bindelboeme, ende hoer gaeren zoe inbinden datter geen gaern of draet meer uyt en gaet dan een vierendeel lanck, zoe dat die laickenen hoir volle tuych hebben daer zij up geschoeren sijn, upte boeten van twintich schellingen, ende zoe wat draet datter meer uytgaet langer dan een vierendeel, die sal verbueren een halven stuver up ellicke draet. Fecit xx sc. N°. 9«. Item, dat alle wevers hair laikenen scheren zullen up hair lengte te weeten tgeheele laicken XLIIII ellen lanck, coemt thalf laicken twee ende twintich; ende niet van den raem nemen en zullen, tenzij dat zij aleerst van den printer besien zullèn wesen of zij hoir volle lengte hebben dan niet. Ende indien ter contrarie bevonden worde doende, die sal verbueren thien schellingen. Fecit x sc. Item, dat alle wevers haer riet zullen laten ijcken, dat se hoir volle tuych hebben. Ende waer, dat men bevint datter vier draeyen in een riet gaen, die zullen verbueren telcke reyse twee schellingen. Fecit n sc. Item, dat voirt alle wevers hem voirtaen wachten zullen voir paddevoeten, dubbelde schoten of ongelijck weven ende dat upte boeten van twee schellingen, zoe dick als zij bij den printer daer of bevonden worden of bij de waerdeyns upte paers int overhaelen. Fecit n sc. Item, dat alle wevers zullen voirtaen hoir laickenen weven up beyde eynden ende needereggen gelijck midden in den buyck alst behoirt, ende wes anders bevonden worde upten raem, dat sullen die waerdeyns corrigeren alst behoirt nae gelegentheyt van de saecke. Item voirt, sal ellick drapenierder sijn laickenen van den wevers alzoe lange aen laten leggen, zulcxs dat se sender veel rouckens upte paersse commen upte screve, dat die waerdeyns oeck bevolen sal sijn, dat se geen laicken met macht en sullen laten paersschen, ende zoe wat die eerste of die tweede reyse gracelicke int recken opte screve niet en commen, sal men oirdelen nae gelegentheyt van de saecke, twelck zij elexs haer wevers mogen wairschuwen. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 347