3i6 III. DE VOLLERIJ. 1447 Juli 26. D’ORDINANCIE VAN DEN VOLDRIE. 1 2 3 4 5 1) Naar so en ambocht hij 1) Naar een naar ’t principale gecollationeerde copie in het Francijne Register der Privilegiën, fol. IX verso en vlg. Gem. Archief. In den eersten, dat die meesters van den volres horen knapen betalen zullen, des Saterdages of des Zonnendages te lanc- sten des avonts tot achte huren of dair voirren, up een boete van twintich schellingen ende dair toe zullen hun die gezworen hoir stoken verbieden in alre manieren als die kuer dairof inhout. N°. 12. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Wij Schout ende gemeen Schepenen in den Haghe doen cond allen luden, dat wij om vriendelic vervolgens wille van den gemeenen meesters ende knapen van den Volre- ambocht, eendrachtelic ordineert ende gekuert hebben bij horen raide. sulcke ordinancie ende kueren als hierna ver- claert staen Item, also die knapen niet en moeten te werck gaen des Manendages, zij en hebben hoir loen ontfangen des Sonnen- dages up een boete van twintig schellingen, so is hun ge- consenteert, dat zij hoir loen wel eyschen moeten ende mit rechte vervolgen sonder verbueren, behoudelic dat zij die voirscreven twintich scellingen betalen zullen. Item, so en zal geen volre zijnen calants van den drape- nieres gelt lienen, also veel als enen doeyt, up een boete van twintich scellingen. Item, so en zal oic geen knaep zijnen meester van den volres geit lienen up een boete van twintich scellingen ende up dat geit te verbueren dair off mijnen genadigen Heere een derdendeel, die scout mitten gerechte een derdendeel, ende die gezworen een derdendeel. Item, so en zal nyemant meesterie setten van den volre en hevet drie jair gevollet op een boete van twintich scellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 352