320 2i Item, soe wat meester voire eenen leerknaep anneempt te leeren, die sal een jaer lanck bij sijnen leerknaep staen, ende en sei binnen drie jaeren daer nae nyemant meer an- neemen te leeren vollen, ende die leerknaep sei den am bacht gheven tot Sinte Quirijnsgilde behoef eenen gouden Engelschen noebel. 19 Item, soe wie van buyten incompt wercken, die zal den ge- sworen geven twee goede groet, up een boete van twaelf schellingen. 18 Item, soe wanneer die meesters gebreck hebben als van hoer loen van sticwerck, dat sei men hem betaelen binnen vier- tien dagen, of mitten bode in te haelen buyten sijnen coste. 16 Item, soe en sullen die meesters noch die knapen malcander des Saterdages, als zij heur werck gedaen hebben, of- of an- rekenen, up een boete van een halfpond wasses tot Sinte Quirijns behoeff. 17 Item, soe wat die vier geswoeren anbrengen bij heuren eede als van den voorschreven keuren, dat zal men rechten sonder vertreck. N°. 13A 14 Item, soe wat meester of meesters waer nemen van den drapeniers, dat waer up een boete van eenen nobel. 15 Item, soe en sel meester noch knaep laken haelen noch doen haelen up een boete van twintich scellingen. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 20 Item, soe en sal gheen drapeniere in den Hage meer hebben dan twee meester volres, die hem sijn laickenen maken, up die boete van twintich scellingen, te verbeuren alsoe dicke, als hij daer inne bevonden worde. 22 Item, soe wat meester voire die meesterye wil setten ende houden, dat die sal gheven den ghilde van Sinte Quierijn te hulpe Goidts dienst mede te doene, eenen gouden Engelschen noebel, alsoe dicke ende menichwerven als hij die meesterie weder set ende hout.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 356