329 4 5 6 7 8 9 ii lakensoort die gewoonlijk eerst veel later voorkomt, met N°. 13E. Item, als daer meer up een laecken gescreven staet dan „de volre”, daer zal die volre vrij ende quyt of wesen. Item, als laecken up een raem staet, dat „verru bet” es ende „laet reynen”, dat sal men een snede geeven, daermede sal die volre quyt wesen. Item, als een laicken „verru bet” is, soe sel men die sneede alsoe hoech setten datter gheen gescheel en valt, tusschen den drapeniere ende den volre. Item, als een laicken weder te comme coempt te verswabben, twelck van den waerdeins daer toe nyet geoerdelt en is, ende een teycken daer of heeft, daer sal die volre of hebben anderhalven grooten. Item, soe sullen die volres ongehouden weesen van eenige boeten van den ronden loden, want dat bij heure schulden nyet toe en compt. Item, soe wat volre meer breyert dan hij turcken volt, die sal van elck laecken hebben een oert van een stuver, ende dat sal die geene betalen die meer turcken volt dan hij breyert. 10 Item, soe wie overwerck maeckt ende eenich meester daerop bevonden ende bekeurt worde, die sel verbeuren eenen noebel van vijftich stuvers, ende zijn stoken laten ses weecken lanckende diergelijcke wat knapen die daerop bekeurt ende bevonden worden, die sullen van gelijcke verbeuren enen nobel, ende ses weecken hoer ambocht. Item, alle dese voorscreven boeten, die bij den voorscreven volres of drapeniers verbeurt mogen worden, die sullen gaeneen derdendeel tot ons genadichs Heeren behoef, een derdendeel tot des Schouten ende Gerechts behouf ende een derdendeel tot behouf van den geswoeren in der tijt wesende. 12 Item, soe en sullen gheen meester volres noch knapen die Heeren cleydinge dragen tot ghenen dagen diensten voeren, noch hebben der volrye angaende, die tijt dat zij die cley- dinghe dragen. i) De „turcken*’ zijn een de vlaamsche draperie. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 365