346 5 N°. 20*. I 2 3 N°. 21. (c. 1515.) KEUREN angaende die ROOTZIEDERS. Item, dat geen rootzieder eenige rooden schouwen nadat sij gemeet sijn, anders dan met water ende mit pisse, opte boeten van drie pont telcken reyse als sij daeroff bevonden zullen worden, bij eede ofl' anders, contrarie gedaen te hebben m Item, dat men van nu voirtan geen groenen verwen en zal dan mit wonde, ende dat men geenrehande houtvlot of meel devlot in de ketel doen en sal opte boete van III Item is bevolen bij den bailliu, schout ende gerechte, dat van nu voirtan die waerdeyns in der tijt wesende, dat zoe wanneer hunluyden twijfelen sal in den raem, dat bij den voirsz. verwers niet geverwet en wert nairvolgende die voirsz. keuren, dat zij dat denuncieeren zullen den voirsz. bailliu, scout ende gerechte omme daer inne voirsien te werden alst behoiren sal. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 20". Item, zoe en sullen dieselve haer geblaeude lakenen, die zij zwert maicken willen met geenrehande substancie zieden dan metaluyn ofte goede fuelge, oick opte voirsz. boete van xvn<£. 1520 Mei 13. ORDONNANCIE EN KEUREN gemaict bij den bailliu, schout en de gerechte van den Haige, upte neeringe van de VERWERYE bij provisie en sonder preiudicie van DOUDE KEUREN HIER VOORTIDEN DAERUP GEMAICT. OM DIESWILLEN DAT DIE VELLEN DIERER SIJN DAN SE HIER VOORMAELS SIJN GEWEEST, ENDE OOCK ALSOO DEN COOPMAN NU ANDER COULEUR HEBBEN WILT. 2) i Item, dat men nu voortaen die paersen sal meden, die twee deel mit gecoerde gemeen en dat derdendeel mit gecoerde Keurboek No. 2 fol. XX vlg. Gem. Archief. 2) Keurboek N«. 1 fol. XLVII1. Gem. Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 382