1 7^ i/i c/^r root /t-occ b ^1 1$ 4 oorspronkelijke kloosterkerk aitóreictisig k. C nogaaiuvezcge muur ua/t fiet- oorsprorz/celij/ce- klooster. CJ •S^ <9 --Let i- q e Situatie-teekening van de Kloosterkerk met omgeving. 7 vl ^1 IrS k ^1 I t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 404