DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 372 aanwezig; de tombes zijn vernield en verdwenen, de bodem is meermalen omwoeld en de lijken opgeruimd, daar het koor herhaaldelijk van bestemming is veranderd. In de „Verzameling van Gedenkstukken in Nederland”, anno 1778, van de hand van P. Timareten, 2e deel, pag. 207 (n) leest men hieromtrent „Wanneer omtrent den Jaere 1734, het achterste Gedeelte „van dit Koor wierd op gedolven, ter vergrootinge van een „gemeene Grafkelder, die reeds voor eenige Jaeren was „aangelegd, en de voorste helfte van den grond besloeg, „ontdekte men eene oude toegemetzelde Grafstede, in de „gedaente van een Kruis, waer in verscheide Loode Kisten, „meestendeels vergaen gevonden wierden. Onder deeze was „‘er een, waer in noch de overblijfsselen van een gebalsemd Lijk waren te zienmen heeft niet onwaerschijnlijk gegist, „dezelve van gemelde Vrouwe Margareta te wezen. Men „vond tevens in of omtrent die Grafstede, noch een ander „Lijk, waeraen het Hoofd, dat van stroo was, met een „hairen Hulzel was gedekt: Of dit het overschot was van Willem van Buuren, die alhier in ‘t Jaer 1461 zijn Hoofd „moest verliezen, om den begaenen Manslag aen Heer Rutger „van Boetzelaer, Heer van Langerak en voor de helft „Heere van Asperen, is onzeker.” In 1425 werd in de kerk o. a. nog begraven hertog' Jan van Beijeren, elect van Luik, voogd van Holland en van vaderszijde oom van Vrouwe Jacoba van Beijeren; verder nog heer Lodewijk, bastaardzoon van hertog Willem van Beijeren, alsmede in 1434 Vrouwe Jolente, dochter des graven van Lijnningen op den Rijn, huisvrouw van ridder Arent van Egmond en IJsselstein. In de daarop volgende jaren hebben eene reeks van ridders en edelen hier hunne begraafplaats gehad, zooals b. v. het geslacht der Wassenaer’s; zoo weten wij, dat Hendrik van' Wassenaer, in 1447 gestorven, aldaar be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 412