DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 4OO het vegen en schoonhouden der straten om de kerk, voor het onderhoud van het uurwerk en het smeren der luiklok, voor den organist en den orgeltrapper, voor den lakenkooper, die het laken levert voor het kostuum van den kerktoeziener, en voor den kleermaker, die deze kleeding moet maken. Volledigheidshalve en om onze lezers in staat te stellen vergelijkingen te maken tusschen toen en thans, zullen wij hier eenige traktementen en betalingen doen volgen uit het jaar 1775. Wordt betaald aan Bar ent de Baas, Mr. broodbakker, 48. F. O. Becker, Mr. wijnkooper, f 302. Anna Catharina van Beuningen, voor het wasschen van het linnen en het schoonhouden van het zilver en tin 15. en voor het stoppen van het linnen f 3.10 Corel van Gulden, Mr. schrijnwerker, voor het vier maal opstellen en wegnemen van de tafel tot gebruik van het H. Nachtmaal 16. Arij van der Laan, turfboer, voor de levering van 210 ton turf f 178. 10, alzoo tegen 17 stuiver de ton; Pieter Moccand, koster der kerk, voor het rijden, vullen en opdragen der turf ƒ15.8voor het schoonhouden van het kerkgebouw en het schuren der kronen 72. voor het gebruik van papier, pen en inkt 12. - en voor de verschillende door hem betaalde Nieuwjaars giften ƒ12.12 Robertas Grotenrooijvoor het schoonhouden en vegen der straten om de kerk ƒ18. per jaar en voo,r zijne Nieuwjaarsgift ƒ10. Antony Vrijthoff, Mr. horlogiemaker, voor het onder houden van het uurwerk en het smeren der luiklok 15. Jacob van de Kasteele en zoon, Mr. lakenkooper, voor het leveren van zwart laken en saaij voor een rok, vest en broek voor den kerktoeziener ƒ39.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 443