4i5 hals DE KLOOSTERKERK TE *S GRAVENHAGE. 1) Deze zerk is reeds vroegtijdig in den muur ingemetseld en bovendien door banken beschut geweest, waaraan zeer waarschijnlijk te danken is, dat zij nog geheel ongeschonden is. Afgebeeld bij P. TimaretenVerzameling van Gedenkstukken 1778 dl. II p. 186; die van deze zerk schreef: ,,’t welk aldaer ten oosten door de banken is overdekt; en dus „niet te zien is als bij gelegenheid, dat er begraven wordt.” 2) Al deze wapens, zoowel links als rechts, zijn in boven staande volgorde onder elkaar geplaatst. Tegen den oostwand van de oostelijke kapel is in den muur ingemetseld een hardsteenen zerk, groot 3.20 M. bij 2 M.deze is nog geheel ongeschonden, zoodat zij blijkbaar in het geheel niet of in elk geval slechts zeer korten tijd een graf kan hebben gedekt. 1) Op dien steen zijn twee personen afgebeeld, staande op eene graftombe; achter de figuren is als achtergrond een doek opgehangen, waarop boven beide het familie wapen is aangebracht. De mannelijke figuur, in volle wapenrusting, met een kraag om den hals, een sjerp om het lichaam en den degen op zijde, is blootshoofds; een helm en een hond, deze het zinnebeeld der trouw, be vinden zich aan zijne voeten, terwijl zijne handen zijn gevouwen, alsof hij biddend daar staat. De vrouwelijke figuur stelt voor eene dame met breed uitloopend kleed met pofmouwenzij draagt een fraaien kraag om den en staat eveneens in biddende houding. De tombe met de daarop aanwezige figuren en de daarboven aan gebrachte wapens wordt geflankeerd door de wapens van verschillende voorname personen en geslachten. Links ziet men de wapens vanCats, Ruinin, Bruëlis, Wissen- kercke, Coulster, Alckemade, Longijn en Baenst; rechts die van: Tuijll van Serooskercke, Van den Eijnd, Micault, Cats van Wale, Santlijn van Herenthout, Brim en, Van de Werff en Cuijck. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 460