4i6 DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVF.NHAGE. Afgebeeld bij P. Timareten dl. II p. 184. Grafschrift even eens vermeld door „De Riemer” deel I, pag. 381. Het inschrift op de tombe luidt als volgt: „Die wel Edele gheslrenge ende Manhaf te „Heere Joncheer Abel van Cats in sijn leven „Balliu der stede ende Marquisaets van der Vere sterff den 6 en april anno 1606. „Die wel Edele eerentrijcke ende vroome „Joncvrouwe Charlotte van Tuijll van „Serooskerke sijne huijsvrouwe sterff den „16 en Junij anno 1629”. Deze zerksteen is een fraai stuk werk, zooals wij er nog slechts weinige hebben aangetrofifen. Het tweede grafmonument, dat in de kerk aanwezig is, bevindt zich naast den predikstoel in den muur inge- metseld en is gewijd aan de nagedachtenis van Arnold van Dorp en diens dochter. Twee engeltjes, die een kleed uitspreiden, waarop een Latijnsch inschrift is gegrift 1), betrekking hebbende op het overlijden van bovengenoemde personen, bevinden zich voor eene perspectief-afgebeelde poort, waarboven een fronton met wapen is aangebracht. Van de verschil lende kleine wapens, die er op voorkomen, zijn de vier kwartieren boven den engel links die van Dorp Almonde Alkemade Haften en boven den engel rechts die van Weyburck Uytwyck Van Vloeten Polanen. Van de onderste acht kwartieren, die vier aan vier naast elkander onder eiken engel zijn geplaatst, zijn de op banderoles voorkomende namen zorgvuldig weggewerkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 461