DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 421 Volgens BESCHRIJVING VAN EEN1GE GRAFTOMBES EN KAPELLEN IN DE KLOOSTERKERK. een 16- eeuwsch handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel M. S. Goethals n°. i6yy fol. en v- (Door den heer H. G. A. Obreen te Brussel ontdekt en bereidwillig voor ons werk afgestaan.) Dessou une arculle au costes senestre du grand autelle des Jacopins est ung tombe esleves une dame coucy dessus, ie tout de pière estoffe dor et de couleur; en deux tableau sont ces escript en parchemin: i°. Edel Vrouwe margriete van cleve gheboren tshertoghen aelbrechts van beyeren huisvrouwe graefinne van hollant wijs minlick van woerden fundeerde dit doester van der predicaer oerden. Int Jaer dusent vierhondert tijene ende een Scheidsi von aertrijck ende rust onder desen steen God gheve harer zielen themelsche Jolijt ende oeck ons allen mede na deser tijt. amen. 2°. hVIVs fraternl gregls est presentls orlgo qVe Margreta slta de CLIVIs rVpe sVb Ista nVpserat aLberto baVarVs dVX et herVs hoLLant post anastasll denls eheV sVblt Ipsa etherea reqVIe gaVdens deltate frVatVr. Au costes destre du coeur a löposit est ung tombe esleves ung homme armes conchies et les mains juintes, ung chaperon bourbonnois en la tieste, ung lion a ses piet, le tout estoffes dor et de coulleur, son espitaphe en parchemin en ung tableau est sy come voyes: Istic en bavari sita sunt ducis ossa Johannis fratre suo socero et cinctus vicit leodinos fortibus ut guerris genitor sic sede robustos in propria residens frisones parere coegit filius est hollant prudens ibi queque gubernat luce subit Jani sed proch dolor ipse terdena Etheris ast requies sit ei sine fine perhennis. Contre ce tombe est ung chapelle ou est au costes senestre de lautelle ung tombe esleves de pière blance, une dame coucy dessu, ses armes sont alentour de son tombe.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 468