DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 422 vrouwe van en ung tableau en eest de chapelle: Int jaer ons heeren M IIIIC XLVIJ opte XXIJsten dach Hier ligt begraven die edelle en moghende vrou anna van busset vrou van Iselstein die edelle ende moghende heer van breda en van duve- lant ende sterf int jaer ons heren M IIIIC L XXVIII (vacat) dach van februario bidt voer die ziel. Au costes senestre du grand autelle est ung petit autelle ou en la table dautelle sont deux prians homme et femme, lespitaphe: Hier leyt begraven lodewyck die bastaert van hollant Rydder heere van schandeure die starf a° M IIIIC ende XL den eersten dach van decembre. Hier leyt begraven alienora van floyon vrouwe van schandeure ende starf a° M Iffic ende LV opten eersten dach van septembre bidt voer die zielen. A une veriere au coeur des Jacopins du s.s. de culenbourg. (Hier volgen een veertiental geteekende wapens, waar van de beschrijving uit den aard der zaak langdradig zou zijn; wij laten deze dus achterwege en vergenoegen ons met de mededeeling, dat in het koor der Kloosterkerk een gebrandschilderd glasraam aanwezig was, bestaande uit veertien wapens, hetwelk door een heer van Cuilen- burg werd gegeven). A loposit une veriere du conté degmont. (Dit glasraam bezat zestien verschillende wapens, waar van wij de beschrijving om dezelfde reden achterwege laten). An destre de la neft'e est une chapelle ou sont enterres les S. Sr de Wassenaire, Sur ung tombe esleves de marbre sont deux person- naige, ung homme armes, sa femme couchy delles luy. Hier leyt begrave heinrick heer van Wassenaer burch- grave van leyden Rydder die starf int jaer ons heeren M IIIIC XLVII. XXIJ daghe Januaery. Hier leit begrave katherine van de gruythuysse vrouwe teselver steden voirsz. die starf int Jaer ons heeren M IIIIC ende (iautre nest point escrip). vellin sont plusieurs escriptur en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 469