DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 423 april starf die edele welgeboren vrouwe katherina leyden, her Jans wijf van Wassenaer. ende is hier i) N.B. bedoeld is: Veurne (Fumes) in Vlaanderen. in januarii starf die edele welgeboren heere henrick here van wassenar, burchgrave van leyden, Ridder, in die grote strijt van ludiek, die visiteerde dat heilige graf ons heren te jherusalem ende sinte Katherine inden berch van sijnaij ende den heiligen apostel sinte jacob; dese here is in dese capelle begraven byt voer de ziele Int jaer ons heren MIIIIC LX op sinten achten avont starf die edele welgeboren vrouwe Katherina van gruyt- huse, vrouwe van wassenaer ende burchgravinne van leyden heere henries van Wassenaer huysvrowe, ende is hier mede begraven byt voir die ziele Int jaer ons heren M IIIIC X L 1III op sinte pieter ende sint pouwels avont starf die welgheboren vrouwe agniete van Wassenaer, here henries dochter van Wassenaer, burchgravinne van Wornes1) in Westvlaenderen, vrouwe van stavel, ende is daer begraven, die burchgrave van Wornes haeren man starf op die zee in die wedereoemste van den heylighen lande, byt voer haer zielen Int jaer ons heren MIIIIC LI opten XXIIsten dach van meye starf die edele welgeboren here Jacob, heere van Wassenaer, burchgrave van leyden, heere henries zoen van Wassenaer, ende starf te Diest in brabant ende is daer begraven totten mijnre broederen, byt voer die ziele Int jaer ons heren M IIIIC LXIX omtrent den eerst dach van junius starfdie edele welgeboren jonefrouwe elysabeth van wassenaer, heer henric dochter van wassenaer. te bergen in henegouwe, daer sy geprovent was tot sinte Waltruden ende daer is sij begraven, byt voir Int jaer ons heren M IIIIC LXXIII opten XIIII den dach van meye starf die edele welgeboren joneker philips van Wassenair, heere heinric zoen van Wassenair, ende was hier voermaels proest van vreeslant ende na Raets- heer ons genadichs heren hartoch kaerl van bourgongne, die in synre joecht visiteerde die heilig apostelen te romen ende oec sinte jacob te compostelle, ende is hier begraven bidt voer die siele -- Int jaer ons heren MIIIIC LXXVII opten elfsten dach van van craon, vrouwe van Wassenair ende burchgravinne van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 470