428 DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVEN HAGE. Bovengenoemde lijst A. M. boognis de en van Bovengenoemde lijst van merkwaardige monumenten en sieraden der voormalige Predikheerenkerk duidt vol doende aan, welke belangrijke plaats deze kerk onder de overige Haagsche kerkgebouwen innam. In dezelfde kapel een gebrandschilderd glas met ver schillende wapenkwartieren. k. Aan de linkerzijde van het schip onder een l verheven graftombe van Joost van Borselle diens huisvrouw Joste van Scaghen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 475