437 LITERATUUR OVER DE KLOOSTERKERK. Delft en Delfland midsgader 's Gravenhage 1729, pag. 28. gedenkstukken in Nederland 1778 dl. II. DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. W. van Goudhoeven. d’oude Chronycke ende Historiën van Holland (met West- Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht 1636. pag. 97. 118, 404. Johan Blaeu. Tonneel der steden van de vereenigde Nederlanden 1649. Louis Guicciardyn. Beschrijvingh der Nederlanden 1662. 2dc deel, pag. 349. Jacob van der Does. ’s Gravenhage met de voornaemste plaetsen en vermaecke- lyckheden 1668. P. C. Hooft. Nederlandsche Historiën 1677, pag. 105. Pieter Bor. Christiaensz. De nederlandsche Historiën 1679, 9'le boek, pag. 675. P. F. Bernard de Jonghe. Desolata Batavia Dominicana 1717, pag. 161 174. H. F. van Heussen. Oudheden en Gestichten van van ’s Gravenhage 1720, pag. 374. Gysbert de Cretser. Beschrijvinge van Mr. Jacob de Riemer. Beschrijving van ’s Gravenhage 1730, Deel I, pag. 364 en v. Deel II, pag. 853. De tegenwoordige staat van Holland 1746. P. Timareten. Verzameling van pag. 184 en v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 484