43 8 en hare geschiedenis 1859, pag. 39. DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. J. Andriessen. Morgenwandelingen door en in den omtrek van den Haag 1832, pag. 219. Van der Aa. Aardrijkskundig Woordenboek 1843. A. W. Kroon. Beschrijving van ’s Gravenhage 1852, pag. 178 en v. Alp. Lopez de Fonseca. La Haye par un habitant 1853, Deel II, pag. 131. Dr. R. C. H. Römer. Geschiedkundig overzigt van de Kloosters en Abdyen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland 1854, Deel 1, pag. 607610. Deel II, pag. 17, 95, 96, 117, 225. F. Allan- De stad ’s Gravenhage J. L. Terwen Het Koningrijk der Nederlanden 1862. Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der ge schiedenis van ’s Gravenhage 1863, Deel I, pag. 207 en v. A. Ising. Haagsche Schetsen 1878, pag, 42 en v. Algemeen Ned. Familieblad 1885. pag. 85-88. Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. t886, pag. 354 en v., 1900. pag. 406 en v. v. Beuningen. Rapport over de vicarie goederen in verband met andere geestelyke goederen in Holland 1880, pag. 176 180. W. P. van Stockum. ’s Gravenhage in den loop der tijden 1889, pag. 151. Die Haghe 1898, ’s Gravenhage omstreeks 1400. pag. 187-192 Die Haghe 1900, Haagsche gebouwen, pag. 282 314.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 485