446 JACOB DE RIEMER. BIJLAGE I. BIJLAGE II. 1717 den 16 May is gedoopt door ds. Nicolaas Berghmans, Hage den 7 July 1712. Pieter, zoontje van Mr. J. de Riemer en Johanna Philippa van Reenen. Getuigen waren: Maria Nieuhoven, wed. van P. de Riemer, Mr. Frans van Limborch en sijne huysvrouw Maria de Riemer en Mattheus ter Westen en sijne huysvrouw. 1719 den 4 Juny is gedoopt door ds. Berghmans, Frans, peter was Mr. Frans van Limborch en meter Maria de Riemer, sijne huysvrouwe. Mijn Heer en Neef. UEd.’ missive heb ik ontvangen en UEd.’ voorstel, nopende de rang van 2 voorzoonen etc. eens geëxamineert, dog vinde daarinne weynig swarigheijd, considerende hoedanig wij het- selve hebben gestelt, omtrent een stiefvader en andere aan behouden en afgestorvene vrienden, want mij dunkt dat UEd.’ voorstel hierin ook zijn solutie moet vinden, egter prijs en approbeer ik de saak, en oordeelde niet ondienstig te zijn, dat het voorgem. in ’t werk werd geïnsereert, sendende UÉd. derhalven het hoofddeel, waarin het moet staan, ten dien eijnde toe, met versoek dat UEd. op het spoedigste dit bladt direct aan Voorstadt gelieft toe te zenden, dewijl hij met het drukken, waarmede hij jegenwoordig seer spoedig voortgaat, tot dat hoofddeel is gekomen; hebbende gisteren avondt de proef van t laatste ontvangen. Mijn gedagten waren geweest om UEd. hier over en over nog eenige andere swarigheden mondeling te komen spreken, maar ik werd door indispositie daarvan belet, hebbende voorleeden Woonsdag een sterke brandende koors gekregen, die mij het uytgaan verbied, dog hoope dat in staat zal blijven om het werk sijn gang te doen behouden En komen mij difficulteiten voor, waardoor ik sonder UEd. hulp niet kan geraken, ik sal de vrijheid nemen om UEd. die met een briefje te communiceeren. Waarmede blijve Mijn Heer en Neef. UEd. Dw. Dienaar Jac. de Riemer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 493