5 KRONIEK VAN HET JAAR 1906. 457 19 Jan. 20 22 ff 2 4 n van den Penning- prenten uit de een toestel tot de wijziging der grenzen met de gemeenten Voorburg en Wassenaar. Hij besluit tot aanschaffing van een electro- mobiel ten dienste van het Gemeenteziekenhuis. Vergadering van gewone leden van „dieHaghe”. Agenda: Installatie werkende leden, jaarverslag, rekening en verantwoording meester, kunstbeschouwing van collectie F. L. Geldmaker Jr. Het 5e wapenfeest van den Kon. Onderoffi- ciers-Schermbond, gegeven in de groote zaal van het Kon. Zool. Bot. Genootschap, wordt bijgewoond door H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Overleden Mr. H. van Manen, oud 65 jaren, Raadsheer in het Gerechtshof. Tot directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht benoemd A. J. M. Stoffels, In specteur van den Arbeid te Breda. De Gemeenteraad besluit tot aankoop van perceel Zuidwal No. 68. Idem tot aanschaffing van reiniging der asphaltstraten. Febr. Z. K. PI. de Prins der Nederlanden bezoekt de op dezen datum geopende tentoonstelling van „Avicultura” in de zalen van het Kon. Zool. Bot. Genootschap. Mr. S. C. van Appeltere viert zijn vijftigjarige ambtsvervulling als Notaris. Bij den Gemeenteraad komen in adressen van Jhr. V. de Stuers, van het Raadslid W. B. van Liefland en van F. W. P. Clignett met plannen voor den aanleg van een weg ter verbinding van het Buitenhof met den Langen-Vijverberg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 504