460 KRONIEK VAN HET JAAR I906. 13 Mrt. 19 26 proef van de nuttige In het Gebouw van K. en W. wordt opgevoerd Schimmel’s „Kind van Staat” ten bate van het Fonds tot oprichting van een standbeeld voor den Koning-Stadhouder Willem III. H. M. de Koningin, H. M. deKoningin-Moederen Z. K. H. de Prins der Nederlanden wonen de voorstelling bij. Overleden S. A. Scherer, oud 57 jaren, oud-lid van den Raad van Ned.-Indië. Eervol ontslag verleend aan Dr. J. F. van Bemmelen als leeraar aan de Hoogere Burger school met 3-jarigen cursus. De Gemeenteraad bewilligt een voorloopig crediet van 4000 tot het doen van de eerst- noodige herstellingen aan de werken der Vis- schershaven, welke door den storm van 12 Maart zijn beschadigd. Dr. J. F. Haverman benoemd tot Directeur der 3e Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. Dr. J. J. Hallo benoemd tot leeraar in de wis- en natuurkunde aan de Hoogere Burger scholen met 5-jarigen cursus. De Gemeenteraad besluit in beginsel tot den bouw van een brug over de Zuid-Oostsingel- gracht tegenover de Pinksterbloemenlaan. Idem tot het aanvragen van eene onteigening, benoodigd voor de doortrekking van Kortenaer- kade en Bazarlaan. Idem tot instelling bij wijze van een cursus in de methodiek voor handwerken voor meisjes. Idem tot het maken van een vierde opening in den doorgang onder den spoorweg in den Rijswijkschen-Weg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 507